Contoh proposal pembangunan masjid

Contoh proposal pembangunan masjid Halo sahabat Banjarwangi.com! Di bawah ini adalah contoh proposal permohonan bantuan dana pembangunan masjid jami, langgar atau mushola.

Contoh proposal pembangunan masjid

contoh proposal pembangunan masjid

1. Pendahuluan

Alhamdulillah wasyukrillah, shalawat serta salam mudah-mudahan senantiasa dicurahkan kepada paduka alam, Nabi Muhammad SAW yang telah membawa risalahnya menunjukkan kita ke jalan yang sangat kita dambakan yaitu Nur Illahi. Mudah-mudahan dengan risalahnya yang beliau sampaikan kepada kita terus menerangi alam dunia fana ini dan mudah-mudahan juga kepada segenap ahli waris beliau yaitu para ulama bisa tetap tsidqoh (eksis dan konsisten) memperjuangkan apa yang telah diwariskan beliau yaitu al-Islam. Amiin.

2. Latar Belakang

  1. Masjid …………….(nama masjid) adalah sebagai sarana peribadahan yang mempunyai nilai luhur dalam pengembangan agama Islam.
  2. Masjid merupakan lembaga keagamaan yang memiliki fungsi sebagai kesatuan dan persatuan serta pusat kegiatan umat Islam yang universal.
  3. Kegiatan ibadah ritual, pembentukan akhlaqul karimah dan penyebaran ilmu agama perlu dibarengi dengan keberadaan sarana dan prasarana yang memadai.

3. Dasar Pemikiran

Masjid Jami …………….. yang berlokasi di Kp. …………… RT….  RW. …. Desa ……………… Kec. ……………… Kab. ………………, selain tempat peribadatan juga berfungsi sebagai :

  • Tempat peringatan hari-hari besar Islam
  • Pendalaman agama
  • Pembinaan generasi muda

4. Tujuan

  1. Membangun bangunan pokok untuk menampung kegiatan peribadatan dan membina umat serta meningkatkan syiar agama.
  2. Mendirikan bangunan Masjid …………….. sesuai dengan jemaah, serasi, seimbang dan selaras dengan Islam, sehingga dapat menimbulkan gairah spiritual dan dapat menumbuhkan kesadaran diri sebagai hamba Allah SWT.

 

5. Susunan Panitia

(Terlampir)

6. Rencana Anggaran Biaya

(Terlampir)

7. Penutup

Demikian proposal pembangunan masjid ini kami buat dan disampaikan semoga dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi Bapak. Kami menyadari pembuatan proposal ini masih banyak kekurangannya, namun dengan segala kerendahan hati mohon Bapak memaklumi akan keadaannya.

Akhirnya semoga Allah SWT. senantiasa memberikan perlindungan kepada kita semua. Amiin.

Panitia Pembangunan Masjid ……………..

 

Ketua

 

 

 

 

………………………….

Sekretaris

 

 

 

 

………………………………

Lampiran 1

PANITIA PEMBANGUNAN

MASJID JAMI “……………..”

Kp. …………… RT. …. RW. ….Desa ………………

Kecamatan ……………… Kab. ……………… Kode Pos ……..

Rencana Anggaran Biaya

Pembangunan Masjid ………

 

No Nama Barang Volume Harga Satuan (Rp) Jumlah

(Rp)

1. Semen 70 zak 65.000,- 4.550.000,
2. Bata merah 7.000 buah 600,- 4.200.000,-
3. Batu 5 kubik 100.000,- 500.000,-
4. Pasir 3 truk 900.000,- 2.700.000,-
5. Kayu 3 kubik 900.000,- 2.700.000,-
6. Keramik 30 dus 50.000,- 1.500.000,-
7. Genting 1.500 buah 1.500,- 2.250.000,-
8. Paku 15 kg 20.000,- 300.000,-
9. Cat tembok 1 file 300.000,- 300.000,-
10. Meni 2 kaleng 40.000,- 80.000,-
11. Cat kayu 2 kaleng 50.000,- 80.000,-
JUMLAH 19.160.000,-
Terbilang : Sembilan belas juta seratus enam puluh ribu rupiah

 

(tabel ini hanya contoh, silahkan disesuaikan dengan kebutuhan)

 

 

  ………………, …………. 20…..
Panitia Pembangunan Masjid ……………..

 

Ketua

 

 

……………………..

Sekretaris

 

 

……………………..

 

Lampiran 1

 

PANITIA PEMBANGUNAN

MASJID “……………..”

Kp. …………… RT. …. RW. …. Desa ………………

Kecamatan ……………… Kab. ……………… Kode Pos ……..

 

Susunan Panitia Pembangunan Masjid ……………..

 

Pelindung                                : Kepala Desa ………………

Panitia Pelaksana                    :

Ketua                                      : ………………………………..

Sekretaris                                : ………………………………..

Bendahara                               : ………………………………..

Seksi-seksi                               :

Bangunan                                : ………………………………..

Humas                                     : ………………………………..

Usaha                                      : ………………………………..

Logistik                                   : ………………………………..

  ………………………………..

Konsumsi                                : ………………………………..

(Seksi-seksi silahkan disesuaikan. Titik-titik silahkan diisi dengan nama seksi yang bersangkutan)

 

  ………………, …………. 20….
Panitia Pembangunan Masjid ……………..

 

Ketua

 

 

………………………..

Sekretaris

 

 

Jika bermanfaat, mohon like fb page kami ya!!

……………………………

Demikian contoh proposal pembangunan masjid, semoga bermanfaat. Terima kasih atas kunjungannya. Salam!

Komentar

comments

Tags:

5 Comments

Leave a Reply